Templu prefacut in azil?

Dacă Biserica se tot coboară în lume pierzându-se în lume şi uitând să ridice lumea la Dumnezeu, atunci este o instituţie printre alte instituţii care şi-a pierdut vocaţia verticalităţii rătăcind pe orizontala lumii şi a istoriei, fiind percepută ca având numai o responsabilitate imanentă. De aceea, astăzi Biserica, nemaiîndrăznind să cutremure pe nimeni prin mesajul ei transcendent, ci doar să mângâie, tinde să devină, din templu, un mare azil...