Numarul 73, Octombrie 2011
EDITORIAL
Bad John si badea Ion

Bogăţia de nuanţe a limbii române poate salva formula „mântuirea neamului”.

Se spune că, aflat în redacţia ziarului Timpul, Mihai Eminescu ar fi văzut dorobanţii care se întorceau de pe câmpul de luptă din Bulgaria, unde se purtase Războiul de independenţă, unii fără un picior, alţii fără o mână, zdrenţuiţi, prăfuiţi; atunci ar fi exclamat că pentru aceşti nenorociţi, dar şi pentru cei care au căzut pe câmpul de luptă, avem datoria, noi toţi, să ridicăm ...
Continuare >>


EXTRAMUROS
Unde iti este Regele, popor roman?

Singurul subiect politic cu adevărat important în România contemporană este forma sa de guvernare.

Pe 25 octombrie 2011, Majestatea Sa Regele Mihai I al României va împlini 90 de ani. Se cuvine să sărbătorim!

Majestatea Sa Regele Mihai I al României s-a născut la 25 octombrie 1921, la Sinaia. Este fiul legitim al Regelui Carol al II-lea şi al Reginei-mamă Elena.

Domnia

Prima domnie a MS Regelui Mihai I a început în 1927, după moartea bunicului Său, Regele Ferdinand I. Regele-copil a
...
Continuare >>


BUNE SI NEBUNE
Lautarii cizmari si viticultorii jurnalisti

Lăutarii cizmari ne cântă şi ne pun pingele, iar viticultorii jurnalişti se întrec cu frenezie analfabetică să ne îmbete cu poşircile lor...

Lăutarii cizmari cântă în cel mai „frumos” stil urechisto-logistic (pardon pentru sinecdocă!) şi pun pingele la pantofii de lac ai proptitorilor lor, netezindu-le neşlefuiţilor mintali căile pe care calcă paşii lor de brute integrate amplu într-un balamuc balzacian socio-politico-euro-americano-indescriptibil. Lăutarii cizmari,

...

Continuare >>

MEDI(T)ATII
Libertatea de a ne vedea asa cum suntem

A fi liber nu înseamnă a face o alegere, ci a dobândi prin alegeri repetate drumul spre Dumnezeu.

Propria persoană, cu gândurile, faptele şi alegerile ei de zi cu zi, constituie misterul de la care ne cuprindem şi ne înţelegem devenirea, fără ca aceasta să însemne că am înţeles totul până la capăt, şi fără ca o iotă să dispară din sensurile drumului care o construim.

Liberi pe drum

De-a lungul acestui drum, constituit din atât de multe stări succesive, imposibil de înţ

...

Continuare >>

PROVOCARILE ZILEI
Scoala parintilor

Puţini oameni sunt fericiţi; atâţi câţi merită.

Cu ceva timp în urmă, o prietenă atentă la lucruri mici şi fine, mi-a dăruit textul de mai jos, scrisoarea pe care Alexandru Vlahuţă a scris-o fiicei sale Margareta, când aceasta a împlinit şaptesprezece ani. Zilele trecute am regăsit hârtia într-o carte pe care o căutam în bibliotecă.

Părinţi de fii risipitori?

Problema relaţiilor dintre părinţi şi copii este complexă, de permanentă actualitate şi mare profunzime.
...
Continuare >>


OPINII DE CONSTIINTA
Prigoniti pentru dreptate

Fericirea a opta nu are nimic de-a face cu eroismele asiduu cultivate de mituri, legende, educaţie.

Să eliminăm din start o confuzie: cei prigoniţi pentru dreptate nu sunt totuna cu luptătorii pentru dreptate. Principial, orice justiţiar, cavalerul Percival de s-ar numi, este un uzurpator al lui Hristos Judecătorul, deoarece îşi acordă o calitate pe care nici îngerii nu o au, iar în istorie, s-a văzut prea adesea cum luptătorul pentru dreptate devine de obicei un persecutor în nu
...
Continuare >>


TRANS-LITERAM
Ce va sa zica "Asternutul picioarelor"

„Așternutul picioarelor”: o apariție destul de frecventă în imnografia bizantină, care însă nu face obiectul studiilor biblice sau patristice.

Despre tronul pe care șade Dumnezeul lui Israel, slăvit de heruvimi și serafimi, și de miriade de puteri îngerești, știm câte ceva. Știm în orice caz—sau ar trebui să știm—că aceasta este una dintre cele mai timpurii și grăitoare afirmații hristologice. Mai limpede spus, primii creștini își exprimau credința în dumn

Advertisement
Bioveliss Tabs
Verificați cum să pierdeți în greutate
https://bioveliss-tabs.com/ro/

 

...

Continuare >>

PRIBEAG SI CALATOR
Jurnal de tabara (III)

Un colţ de rai este cu siguranţă şi aici, la Maliuc...

Miercuri, 6 iulie 2011 (continuare)

Facem o mică întrecere între bărci, Ştefan găsindu-şi răgazul să ia apă în căuşul palmei şi stropindu-i pe ceilalţi să le cânte troparul de la Sfeştanie: “Mântuieşte Doamne poporul tău…”, ceea ce stârneşte imediat un val de râsete zgomotoase.

Iordanul românesc

Dar ce dor ne este de adevărata mântuire a neamului nostru; şi atunci apa Dunării începe să semene cu un soi
...
Continuare >>


TREPTE SI STALPI
Sinaxar

SFINŢII MUCENICI SERGHIE ŞI VAH (Vineri 7 oct.)

Sfinţii Serghie şi Vah au fost contemporani cu împăratul Maximian, fiind romani de neam, cu importante funcţii de conducere în armata imperială. Datorită virtuţilor lor se bucurau de mare cinste în ochii împăratului. Ceea ce nu ştia însă împăratul despre cei doi destoinici conducători militari era că aceştia primiseră în taină Botezul creştin şi că se străduiau ca prin faptele lor să vieţuiască în conformitate cu
...
Continuare >>


CUVINTE INCRUCISATE
”Mă’ tată, ce răsfăţaţi sunteţi voi!”

-CONVORBIRE CU PĂRINTELE MARIUS MOŞTEANU-

Cum poate ajuta un duhovnic doi tineri care intenţionează să se căsătorească, înainte de acest eveniment şi apoi în timpul căsătoriei?
Duhovnicul, prin binecuvântarea pe care le-o dă celor doi, transmite harul siguranţei asupra pasului pe care ei îl fac împreună. Şi aceştia vor păşi ştiind că acel pas este supervizat de cineva. Una este să o iei pe o cărare după ce îţi spune cineva că e bine pe cărarea pe care ai ales-

...

Continuare >>

MANASTIREA DINTR-UN TEXT
Trei lucruri pretioase

Avva Iosif Tebanul a zis: „Sunt trei lucruri preţioase în faţa Domnului: când omului bolnav i se adaugă şi alte încercări, iar el el primeşte cu bucurie; al doilea: când cineva face totul curat în faţa lui Dumnezeu, fără nicio scădere omenească; al treilea: când cineva e supus unui părinte duhovnicesc şi se leapădă de toate dorinţele proprii. Ultimul are o coroană în plus. Eu însă am ales boala”.

* Patericul sau apoftegmele părinţilor din pustiu, Polirom, 2003, ...
Continuare >>


DESCHIDEREA CARTII
Sfaturi pe care nu le-as da nimanui

Literatura universală cât şi cea naţională este plină de exemple de „medici scriitori şi de scriitori medici”. Dar nu numai atât: arta medicală se manifestă şi în muzică, pictură, în filosofie şi, mai nou, în robotica medicală.
Am încercat să găsesc un răspuns la întrebarea: care sunt profesiile care au legătura cea mai apropiată de omul în suferinţă? Răspunsul a venit: medicul şi preotul. Primul încearcă să aline suferinţele fizice şi psihice. Preotul cu ha
...
Continuare >>


PSEUDO-APOCRIFE
Templu prefacut in azil?

Dacă Biserica se tot coboară în lume pierzându-se în lume şi uitând să ridice lumea la Dumnezeu, atunci este o instituţie printre alte instituţii care şi-a pierdut vocaţia verticalităţii rătăcind pe orizontala lumii şi a istoriei, fiind percepută ca având numai o responsabilitate imanentă. De aceea, astăzi Biserica, nemaiîndrăznind să cutremure pe nimeni prin mesajul ei transcendent, ci doar să mângâie, tinde să devină, din templu, un mare azil...

...

Continuare >>

ABC-UL CREDINTEI
Micul dictionar al crestinului

Neoortodoxie. Mişcare protestantă de la începutul secolului XX (având ca reprezentanţi, printre alţii, pe Karl Barth, Emil Brunner, Reinhold şi H. Richard Niebuhr), izvorâtă din ideea că liberalismul protestant a adaptat în mod nelegitim Evanghelia la ştiinţa şi cultura modernă, pierzând în acest proces accentul clasic asupra transcendenţei lui Dumnezeu şi asupra Cuvântului Său. Ca atare, gânditorii neoortodocşi au promovat întoarcerea la principiile esenţiale ale teolog

...

Continuare >>

RIDENDO CASTIGAT MORES
Vacile manastirii

Într-o zi, pe când fratele Gheorghe îngrijea de vacile mânăstirii, stareţul îşi făcea plimbarea obişnuită. Neputând să se abţină, fratele Gheorghe îl întrebă: „Părinte Stareţ, vă plac vacile mele?”. În loc de laudele aşteptate, şi pe bună dreptate meritate de frate, Părintele îi răspunse: „Frate, aici la mânăstire nu există „al meu” sau „al tău”. Aici totul este de obşte!” Într-o altă zi, pe când fratele Gheorghe era tot la vaci, a avut loc

...

Continuare >>

CREDINTA SI STIINTA
Realitatea fizica

Lumea cuantică seamănă oarecum cu asigurările de viaţă.

Mi alma fluye al fondo
de tus ojos azules y tristes.
No me dejes nunca, nunca más,
perderme en tus palabras fluidas
que sueñan como el viento del norte!

(Catalina Ene – El mar)


Când cuvintele tac, începe muzica

Surprinzător, din nou plouă cu soare… Fenomenul, rar întâlnit, se repetă de două zile aproape la aceeaşi oră. Şi, în astfel de clipe, simţi o ch
...
Continuare >>


STIH ISCUSIT
Acatistul Sfintilor Atanasie si Chiril (partea a IV-a)

Condacul al patrulea

Evanghelia deschis-a locuri noi și neumblate
A-mblânzit pustietatea și s-a închinat Vestirii;
Și urmând lui Hristos, drepții au lăsat în urmă toate,
Lepădat-au lumea pentru viața de singurătate
Și s-au lepădat de sine, luând crucea mântuirii.
Și ca pe un sul de carte nou și nemaiscris vreodată
A scris Domnul pe deșertul pururi pârjolit de soare
Cu cuvinte vii, trăirea întru Duhul minunată;
Iar tu, deși tânăr, Sfinte Atanasie, chemare
Ai simțit spre vie
...
Continuare >>


SANATATEA SUFLETULUI
Potcoava filosofica

• Să mor e simpu. Să accept e greu.
• Cine nu a iubit nu poate accepta moartea – acordul deplin cu întreaga natură îndrăgostită de tine.
• Avem în noi atâta forţa păstrată încât fiecare este laşul propriilor energii latente.
• Niciun vas nu pleacă fară o ancoră grea, cu toate că scopul său e să navigheze.
• Laşitatea se bazează mai mult pe neîncredere decât pe frică.
• A spune că moartea e tristă înseamnă a găsi un comparativ superlativului absolut.

Advertisement
https://blacklatteofficial.com/...
Continuare >>


SANATATEA TRUPULUI
Unde si microunde

Anual se realizează profituri de peste 100 de milioane de dolari din comercializarea cuptoarelor cu microunde.

Chiar dacă nu veti auzi la televizor vorbindu-se despre efectele negative ale cuptoarelor cu microunde, există unele studii care au reusit să dea la iveală inconveniente demne de luat în seamă. În acest context, am putea spune că există o lume a intereselor si o lume a matematicii. Din lumea intereselor aflăm că se realizează profituri de peste 100 milioane de dolari pe an

...

Continuare >>

PRAZNICALE
Rata cu glazura de miere si grapefruit

Ingrediente:
- raţă: 3000 gr,
- sos de soia: 100 gr;
- miere lichidă: 100 gr;
- piper: 5 gr;
- sare: 30 gr.

Pentru sos:
- zahăr: 100 gr;
- suc de grapefruit: 300 ml;
- vin alb: 300 ml;
- suc de lămâie: 40 ml;
- făină: 100 gr;
- grapefruit: 1000 gr;
- ceapă verde: 50 gr.

Mod de preparare:
Se pregăteşte raţa. Grepefruitul se curăţă de coajă şi de pieliţă şi se taie bucăţi. Ceapa verde se taie rondele. Se stoarce sucul de lămâie şi de grapefruit. Se asezonează ca

...

Continuare >>